Okul Öncesi 60-72 Aylar Drama Etkinliği- Orkestra Çalar, Biz Dinleriz, Çok Eğleniriz

ORKESTRA ÇALAR, BİZ DİNLERİZ, ÇOK EĞLENİRİZ

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanır. (Göstergeleri: Adını söyler.)

Psikomotor Gelişim Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.)

Materyaller: Müzik aletleri, renkli mandallar

Sözcükler: Müzisyen, ritim, orkestra

Kavramlar: Hızlı – yavaş

 

ORKESTRA ÇALAR, BİZ DİNLERİZ, ÇOK EĞLENİRİZ

Çocuklar ve öğretmen çember olurlar ve ayakta dururlar. Öğretmen müzik sepetini çemberin ortasına bırakır. Bir müzik aleti alır ve müzik aletinin adını söyler. Sonra kendi adını bu müzik aletini çalarak söyler.

Müzik aletini sağındaki çocuğa verir ve tüm çocuklar sırayla önce müzik aletinin adını ve ardından kendi adlarını müzik aletini çalarak söyler. Farklı müzik aletlerinin hepsiyle aynı süreç tekrarlanır.

 

ÖĞRENME SÜRECİ

Her çocuk istediği bir müzik aletini seçer. Müzik aletlerinin seçimini çocuklar açısından kolaylaştırmak için öğretmen sınıfın dört farklı köşesine aynı müzik aletlerini koyar ve müzik aleti sayısı kadar farklı renk mandalları o köşelere astığı iplere tutturur. Çocuklar hangi müzik aletiyle çalışmak isterlerse o köşeye gidip o müzik aletini alır ve bir mandalı öğretmenine verir. Eğer köşede, mandal kalmamış ise o köşedeki müzik aletlerinin hepsinin seçildiği anlaşılır.

Öğretmen orkestra şefi, çocuklar müzisyen olurlar. Her grupta farklı müzik aletini seçen çocukların olmasına özen gösterilir.

Öğretmen elindeki farklı müzik aletleriyle kısa ve anlaşılır ritimler çıkarır. Ritimler bazen hızlı bazen de yavaş olabilir. Çocuklardan grupça tek tek aynı ritmi tekrar etmelerini ister ve onları dinler.

Öğretmen, çocuklara orkestra şefi olarak farklı ritimler bulmakta zorlandığını söyleyerek müzisyenlerinden yardım ister. Her grup kendi buldukları ritimlerini sırayla çalar.

Çocuklar müzik aletlerini müzik sepetine bırakırlar. Öğretmen çocuklara şu öyküyü anlatır: Orkestrada bulunan tüm müzik aletleri çocuklara müzik yapmaktan çok keyif alıyorlarmış. Çocuklar da onları dinlemeyi seviyormuş. Zaman geçtikçe müzik aletlerini çalan müzisyenler orkestradan ayrılmışlar ve müzik aletleri artık çocuklara müzik yapamaz olmuş; çünkü onları çalacak müzisyenler gitmişler. Çocuklar tekrar müzik dinlemek istiyorlarmış. Çocuklar yeniden müzik aletlerinin çalması için bir çözüm yolu bulmaya karar vermişler.

Çocuklar çözüm yollarını bulmaya çalışırlar. Öyküyü tamamladıktan sonra tüm gruplar sırayla canlandırmalarını yaparlar.

 

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda öğretmen ve çocuklar yeniden bir çember oluştururlar. Öğretmen yeniden sırayla kullandıkları müzik aletlerini getirir. Bu sefer her çocuk sırayla, bu etkinlikte neler hissettiğini müzik aletini çalarak söyler.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dramayı uygulayan çocukların ayak ve ellerini kullanarak ritim tutmalarını ve bazı sözcükleri ritim tutarak söylemelerine dikkat edilir.

 

ÖNERİLER

Eğer sınıfta farklı müzik aletleri ya da yeterli sayıda enstrüman yok ise, boş pet şişelerin içerisine kum, çakıl taşı, su gibi materyaller koyarak marakas yapıp çocukların kendi müzik aletlerini oluşturmaları sağlanır.

 

UYARLAMA

SINIFTA GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİR ÇOCUK VARSA

Çocuğun müzik aletlerine daha uzun süre dokunmasına ve müzik aletinin özelliklerini anlatmasına fırsat verilir. Müzik aletlerinin belirtilmeyen özellikleri varsa öğretmen ya da çocuklar sözel olarak arkadaşlarına bu özellikleri söylerler.

Çocuğun müzik aletinden nasıl ses çıkarıldığını algılanmasına yardım edilir.

Okul Öncesi Eğitimi 60– 72Aylar Drama Etkinliği olan Orkestra Çalar, Biz Dinleriz, Çok Eğleniriz’i buradan PDF formatında indirebilir ve uygulayabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.