Okul Öncesi 48-60 Aylar Drama Etkinliği – Deniz Altı Dünyası

ETKİNLİK ÇEŞİDİ : DRAMA – MÜZİK

( BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BÜYÜK GRUP ETKİNLİĞİ )

YAŞ GRUBU : 48 – 60 AY

Dil Alanı

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/ izlediklerini açıklar.

Psikomotor Alan

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Müzik ve ritm eşliğinde etkinliği uygular. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketler yapar.

Sosyal-Duygusal Alan

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

MATERYALLER

Deniz altı canlılarına ait maskeler (atık malzemelerden yapılmış)
Dalgıç kostümü
Herhangi bir müziği çalmak için müzik aleti veya müzik çalar

SÖZCÜKLER

Deniz altı, ahtapot, yengeç, deniz, kum, köpek balığı, yunus balığı, balon balığı, su kaplumbağası, deniz atı, balina

KAVRAMLAR

Güvenli- tehlikeli
Mavi

ÖĞRENME SÜRECİ

Öncelikle çocuklarla birlikte deniz in içinde yaşayan canlılar hakkında sohbet edilir. Burada yaşayan canlıların isimleri , özellikleri , hareketleri , hakkında çocuklara sorular sorularak bilgileri hatırlatılır ve baz ı açıklamalar yapılır. Bu arada deni z altında yaşayan canlıların res imlerinden yararlanılabilir. Daha sonra çocuklara deni z altındaki yaşamın canlandırılacağı söylenir ve her çocuktan canlılardan birini seçip, hareketlerle canlandırmaları istenir. Biri ahtapot olur, biri köpek balığı , birkaç çocuk yunus balığı , bazıları yengeç, bazıları çeşitli balıklar ve birkaç çocuk da dalgıç olurlar. Odada hafif bir müzik eşliğinde sanki deniz altındaymış gibi dolaşırlar. Dalgıç rolündekiler diğer canlılara yem verirler, onları severler. Tüm canlılar dalgıçların etrafında dönüp onların verdikleri hayali yiyecekleri yiyip keyifle onlara başları ile dokunurlar. Rolüne göre her çocuk o deniz canlısını yansıtmaya çalışır. En son olarak değerlendirme aşamasına geçilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çocukların bilebileceği deniz canlıları seçilmelidir. Deniz altı canlılarının resimleri gösterilip tanıtılırken korkunç resimler kullanılmamalıdır. Etkinliğe katılma istemeyen çocuklar zorlanmamalı fakat cesaretlendirmek ihmal edilmemelidir. Çocukların gelişim düzeylerine uygun yönergeler verilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Hangi deniz canlısı oldunuz?

Daha önce bu deniz canlılarından gördünüz mü?

Dalgıçlar neler yapar?

Daha önce akvaryuma gittiniz mi?
En sevdiğiniz deniz canlısı hangisi?
Başka hangi canlıların dramada olmasını isterdiniz?

ÖNERİLER

Drama karada yaşayan veya uçabilen canlılar şeklinde uyarlanabilir.
Deniz altı canlıları hakkında animasyon izletilebilir. Sınıfta deniz altında yaşayan canlılara dair bir pano hazırlanabilir.

Her çocuk kendi rolünü, müziğin ritmine uygun (hızlı- yavaş) canlandırabilir.

Parmak boyaları ile büyük bir kağıt üzerinde deniz altı yaşamını resmetmeleri istenerek bunun üzerine konuşulabilir.

UYARLAMA

Sınıfta özel öğrenme güçlüğü olan çocuk varsa; Çocuğun anlaması için birkaç kez yönergeler tekrar edilir. Bir gruba dahil olması için cesaretlendirilir. Çocuk yavaşsa çocuğa müdahale edilmeden
bitirmesi için teşvik edilir. Gerekirse öğretmen çocuğa model olarak hareketler tekrarlanır. Resimdeki canlılar üzerine soru sorularak cevap vermesine fırsat tanınır, bilgiler resimler üzerinden
tekrarlanır.

Okul Öncesi Eğitimi 48– 60 Aylar Drama Etkinliği olan Deniz Altı Dünyası’nı buradan PDF formatında indirebilir ve uygulayabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.