Okul Öncesi 36-48 Aylar Drama Etkinliği- Uçan Balonlar

Uçan Balonlar

YAŞ GRUBU: 36 – 48 Ay

KAZANIM ve GÖSTERGELER

BİLİŞSEL ALAN

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlayabilir.
Gösterge: Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
Kazanım 7 : Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilir.
Gösterge: Varlıkları renklerine göre gruplar.
Kazanım 10: Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilir.
Gösterge: Yönergeye uygun olarak mekanda konum alır.

PSİKOMOTOR ALAN

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Gösterge: Yönergeler doğrultusunda yürür. Belli yüksekliğe zıplar.

MATERYALLER

——-

SÖZCÜKLER

Patlamak,motivasyon,şişirmek

KAVRAMLAR

Sağ-sol, ileri-geri

ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklar balon olurlar. Balonlar bir renk adı alır. Sınıf dağılırlar. Öğretmenin yönergeler ile dramaya başlanır.

Şimdi hepinizi tek tek şişireceğim,sonra sizinle oynayacağım, der ve tek tek bedenin bir parçasını balonun ağzı olarak kullanıp çocukları şişirir.Rüzgar
çıkartır,balonlar yer değiştirir. Dramanın bu bölümüne eklemeler yapılarak çocukların motivasyonları sağlanır.

Şimdi kırmızı balonlar sağa doğru uçsunlar. Mavi balonlar sola doğru uçsunlar. Yeşiller ortada kalsınlar. Diğer renklerdeki balonlara da farklı yönler söylenir. Çocukların yönergeye uygun hareket etmeleri sağlanır.

Yaş grubu küçük ise; ( örneğin; sağa doğru kapıya hareket etsinler biçiminde yönlerini bilmeleri için ipuçları verilir.)

Rüzgar çıktı,balonlar uçuşsun. Beyaz balonlar rüzgardan zıplasın,sarı balonlar yuvarlansın, pembeler çok yükselsin.

Bütün balonlar suya düşsün ıslansın. Ayy, sarı balonlar dikkat edin yanınızda diken var. PAATT!

Dramanın bu aşamasında öğretmen sıra ile bütün balonları patlatır. Patlayan balonlar yerde hiç kımıldamadan beklerler. Dramada değerlendirmeye geçilir.

DEĞERLENDİRME

Daire şeklinde oturulup drama hakkında konuşulur. Önce çocukların gözleri kapatılıp yaptıklarını zihinlerinde canlandırmaları istenir.
– Uçtuğunda ne hissettin?
– Patladığında ne hissetin?
– Zıpladığında ne hissetin?
– Yükseldiğinde neler hissetin?
Çevrede ve doğada hangi renkleri nerelerde gördükleri sorulur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Drama uygulanırken ortaya sağa sola öğrenciler yönlendirilirken birbirlerine çarpmamalarına ve birbirlerine zarar vermemelerine dikkat edilmelidir.

ÖNERİLER

-Yönergeler çoğaltılabilir.
-Renkler çocukların gelişim düzeyine göre çoğaltılıp azaltılabilir.

UYARLAMA

Görme engelli öğrenciler için sağa sola yerine kendi sağına üç adım ilerle ortaya gelmek için kaç adım gerekiyorsa adım şeklinde söylenmelidir.
İşitme engelliler için yönergeler beden dili kullanarak ve göz kontağı kurularak söylenmelidir. Ayrıca görsellerden destek alınabilir.

Okul Öncesi Eğitimi 36– 48 Aylar Drama Etkinliği olan Uçan Balonlar’ı buradan PDF formatında indirebilir ve uygulayabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.