Okul Öncesi 36-48 Aylar Drama Etkinliği- Bahar Gezisi

BAHAR GEZİSİ

Etkinlik Çeşidi: Drama ( Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Grubu: 36-48 AY

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Psikomotor Alan

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.  Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, koşma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Materyaller

Ağaç, tırtıl, kelebek, ağaç resmi ya da dekoru.

Sözcükler

Rüzgâr, kelebek, tırtıl, yaprak, yuva.

Kavramlar

Sağ-sol, aşağı-yukarı, yavaş-hızlı

ÖĞRENME SÜRECİ

 • Öğretmen, çocuklarla birlikte çember şeklinde oturur.
 • Sınıfın bir köşesine ağaç resmi ya da dekoru koyar.
 • Çocuklara “Bahar geldiğini nasıl anlarız? Baharda ağaçlar nasıl olur?” şeklinde sorular sorar.
 • Çocukların cevaplarından sonra çocukların baharda çiçek açan ağaçlar olmaları için ağaç kostümlerini giymelerine yardımcı olunur.
 • Daha sonra aşağıda yer alan yönergeler verilir. Çocuklardan hareketleri tekrar etmeleri istenir.

Hepimiz baharda çiçek açan ağaçlarız.

Rüzgârda yavaş yavaş bir sağa bir sola sallanıyoruz.

Rüzgâr daha da hızlandı, dallarımız aşağıya yukarıya sallanıyor.

Güneş açtı ve ağaçların dalları tekrar yükseliyor.

 • Öğretmen, çocukların kostümlerini çıkarmalarına yardımcı olur.
 • Çocuklara tırtıl kostümünü göstererek bunu ağacın üzerindeki hangi canlı olabileceğini sorar.
 • “Tırtıl karnını doyurmak için ne yapar?” diye sorar. Cevaplar sonrası tırtıl kostümü giymelerinde yardımcı olunur.
 • Daha sonra aşağıdaki yönergeler verilir. Çocuklardan hareketleri tekrar etmeleri istenir.

Hepimiz birer tırtılız.
Yerdeki yapraklara doğru sürünelim.
Yaprakları hart-hurt ses çıkararak yiyelim.
Ağaca kadar sürünelim.

 • Tırtıl kostümleri de çıkarıldıktan sonra tırtılın büyüdükten sonra ne olduğunun sorar.
 • Çocukların cevapları alınarak kelebek kostümü giymeleri sağlanır.
 • Daha sonra aşağıdaki yönergeler verilir. Çocuklardan hareketleri tekrar etmeleri istenir.

Hepimiz bahar kelebekleriyiz.

Kelebek gibi kanatlarımız var.

Kanatlarımız yavaş yavaş açarak çırpalım.

Ağacın çiçeklerine doğru hızlıca uçalım.

Evet, şimdi herkes yuvasına doğru konup uçsun.

Kelebek kostümleri çıkarıldıktan sonra minderlere oturularak değerlendirme sorularına geçilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Dramanın uygulama aşamasında çocukların kostümlerini dikkatli şekilde giyip çıkarmaları sağlanmalıdır.
 • Kostümlerde çocuklara zarar verebilecek maddeler olmamalıdır.
 • Etkinlik sırasında yapmak istemeyen çocuklar zorlanmamalı, utanan çekinen çocuklar yüreklendirilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Ağaç olduğunuzda nasıl hareket ettiniz?

Tırtıl olduğunuzda nasıl hareket ettiniz?

Kelebek olduğunuzda nasıl hareket ettiniz?

Bahar geldiğinde başka neler görürsünüz?

Başka ne olmak isterdiniz?

ÖNERİLER

 • Drama uygulama öncesi çocuklara rollerine kolay ısınabilmeleri için tırtıl, kelebek, ağaçlar hakkında bilgiler verilebilir.
 • Yaş seviyesine göre daha basit daha anlaşılır yönergeler kullanılabilir.
 • Uygulama diğer mevsimlere uyarlanabilir.( Hayvan karakterleri değiştirilebilir, üşümek ıslanmak yönergeleri kullanılabilir)

UYARLAMA

Sınıfta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk varsa;

   • Yapılacak drama uygulaması anlatıldıktan sonra DEHB olan çocuğun elinden tutularak çember şeklinde oturulur. DEHB olan çocuk öğretmenin yakınında oturmalıdır.
   • Kostüm giyerken DEHB li olan çocuğa daha fazla yardımcı olunmalıdır. Etkinlik sırasında DEHB’li çocukla göz teması kurulmaya dikkat edilmelidir. Çocuğun anladığından emin olunmalıdır.
   • Etkinlik sırasında DEHB’li çocuğa sorular sorulabilir, sözel ya da sözel olmayan ifadeler kullanılabilir.
   • Değerlendirme sırasında sorulan sorularda söz hakkı alabilmesine dikkat edilmelidir.

 

Okul Öncesi Eğitimi 36– 48 Aylar Drama Etkinliği olan Bahar Gezisi’ni buradan PDF formatında indirebilir ve uygulayabilirsiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.